Późne następstwa i powikłania po leczeniu operacyjnym w ortopedii i traumatologii

18 listopada 2016 roku, Poznań

Rejestracja


18 listopada
2016 roku Zarejestruj się

kontakt


502 646 723


biuro@medisfera.pl

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 18 listopada 2016 roku odbędzie się kolejne, czwarte już, sympozjum organizowane przez Klinikę Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UMP w ramach cyklu „Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja”.

Spotkania te wpisały się na trwałe do kalendarza imprez ortopedycznych w Polsce. Najlepsi wykładowcy oraz dobór wzbudzających zainteresowanie tematów sprawiły,
że dotychczasowe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem
i – co ważne – także dużą frekwencją.

Wiodącym tematem tegorocznego sympozjum, które odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, będą późne następstwa i powikłania po leczeniu operacyjnym w ortopedii i traumatologii. Zagadnienia powikłań w naszej specjalności nie jest nową tematyką sympozjum. Przed dwoma laty dyskutowaliśmy o wczesnych powikłaniach.
Wnioski z tamtych wystąpień pozwoliły na usystematyzowanie naszej wiedzy i optymalizację podejścia do tych problemów. Wiemy jednak także, iż nieuchronne są nie tylko powikłania wczesne, ale także te zdarzające się w odległym czasie po operacji, czyli powikłania późne. Biorąc pod uwagę częstość ich występowania i skalę skomplikowania uznaliśmy, że warto będzie temu tematowi poświęcić więcej uwagi.

Z pełnym przekonaniem mogę także zapewnić, że doskonały dobór wykładowców zagwarantuje wysoki poziom sympozjum.

W imieniu organizatorów zapraszam do Poznania  
18 listopada 2016 roku.

Z poważaniem,  

  

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński  
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego